Risk Analizi

Risk Analizi
Risk Analizi:
İşletme faaliyetleri sırasında oluşabilcek potansiyel tehlikelerin tanımlanması ve bunlara ilişkin risklerin değerlendirilmesi, böylece beklenen veya olası risklerle ilgili kontrol tedbirliğinin alınmasına ilişkin yöntem ve esasların sistematik bir şekilde belirlenmesini sağlayarak, yaralanmaların ve sağlık bozulmarının asgari seviyelere indirilmesini sağlamaktır.

Tehlikeli ve Risk Değerlendirme Çalışmaları:
A) İşe başlamada-işyerinin kurulup üretime başlamasından hemen sonra, işyerinin daha kurulmuş ve risk analizi ve değerlendirme çalışmalarının hiç yapılmamış olması halinde,
B) Değişik durumlarda işyerinde iş, yer, el, teknoloji değişikliği , yeni ce ciddi bir tehlikenin ortaya çıkması, uygulamaların gözden geçirilirken yeni bir durumun tespit olması, durumlarından birinin gerçekleşmesi halinde,
C) İş kazası meslek hastalığı olay vb durumunda işyerinin tamamını ya da büyük kısmını etkileyebilecek bir kaza iş kazası meslek hastalığı ya da olay vb durumun meydana gelmiş olması halinde,
D) Düzenli aralıklarla işyerinden ve etkilenme alanından kaynaklanan tehlikelerin ve bu tehlikeler sonucu ortaya çıkan risklerin yapısına ve faaliyetlerdeki ya da işteki değişimin derecesine bağlı olarak yapılabilecektir.

Tehlikeli ve Risk Değerlendirmesi İşyerimizde şu Şekilde Yapılmaktadır:
1– Risk analizi çalışları silgili birim yetkileri tarafından sürekli olarak izlenecek ve kontrol tedbirlerinin uygulanması ile risk skorları azaltılarak iyileştirme çalışmaları gerçekleştirilecektir.
2– Belirlenen risklerin kabul edileblir seviyeye indirilinceye kadar sürekli izlenmesi gerekmektedir.
3– Kabul edilebilir seviyeye indirilen riskler ise olasılık ve şiddetlerinin artmaması için alınmış olan önlemlerin devamlılığı izlenmelidir.

Risk değerlendirme metodolojileri içerisinde yer alan metotlar ise şu şekilde tanımlanabilir;

1– Başlangıç tehlikeli analizi – PHA
2– İş güvenliği analizi – JSA
3– Çeklist kullanılarak birincil risk analizi
4– Risk değerlendirme karak matris metodolojisi
5– Tehlike ve işletebilme çalışması metodolojisi – HAZOP
6– Güvenlik denetimi
7– Hata ağacı analizi metodolojisi – FTA
8– Olası hata türleri ve etki analizi metodolojisi – FMEA/FMECA
9– Olay ağacı analizi – ETA
10– Neden – Sonuç analizi

Acil Durum Planları, Yangınla Mücadele ve İlkyardım:

İşyerlerinde yangın tehlikesi ve yangın durumunda yapılması gerekenler, yangına karşı alınacak önlemler hakkında bilgi edinmek üzere işletmelere eğitim, tatbikat ve danışmanlık hizmetleri sunulmaktadır.

Profesyonel Destek:
1– Acil durum ekiplerinin oluşturulması,
2– Acil durum planlarının oluşturulması,
3– Acil durum toplanma bölgelerinin belirlenmesi,
4– Acil durum işaretleme çalışmaları,
5– Yangın oluşumu öncesinde, sırasında ve sonrasında yapılması gerekenler hakkında bilgi sahibi olması,
6– Taşınabilir yangın söndürücülerin kullanılmasına ilişkin bilgilendirme çalışmaları,
7– Yangın eğitim ve pratik olarak söndürme, ilkyardım, koruma ve kurtarma faaliyetlerinin uygulanması.

Yangın Güvenliği Risk Analizi:

Acil Durum Eğitimleri;
Eğitimler ile işletmenizde çalışanların, yangın,deprem,sel,sızıntı,sabotaj,ilkyardım vb acil durumlar hakkında bilgilendirilmesi.
DİĞER HİZMETLERİMİZ
Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanlığı
Ortak Sağlık Güvenlik Birimi
Eğitim Hizmetleri
Mühendislik Hizmetleri
İş Sağlığı ve Güvenliği Konuları
Laboratuvar ortam Ölçüm Hizmetleri
Patlamadan Korunma Dokümanı
İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku
Risk Analizi
İş Güvenliği Uzmanı
İşyeri Hekimi
ÇÖZÜMLERİMİZ
İlk Yardımcı ( Sertifikalı ) Eğitimleri