Patlamadan Korunma Dokümanı

Patlamadan Korunma Dokümanı
Patlamadan Korunma Dökümanı
İşletmelerin sektörüne, kullandığı yanıcı-patlayıcı maddelerine ekipman ve makinelerine, çalışma koşul ve şartlarına, işin yapılış şekline göre patlayıcı ortam oluşturabilecek durumların tespit edilip patlayıcı ortamların belirlenmesi işlemlerinin bütünüdür.Bu çalışma proaktif bir yaklaşım gerektirir.

Avrupa Birliği ve Ulusal Mevzuatlara Göre İşverenden Yapılması İstenen Bu Çalışma;

1– Patlama risklerinin belirlenmesi ve değerlendirilmesini,
2– Patlamaya karşı alnın veya alınacak önlemleri,
3– Patlama bölgeleri,
4– Patlamaya karşı kullanılacak uyarı sistemleri ve korunma ekipmanlarını,
5– Sorumluluk ve yetki paylaşımını içermelidir.

İşyerlerinde oluşabilecek patlayıcı ortamların tehlikeleriden çalışanların sağlık ve güvenliği korunmak için alınması gerekli önlemleri belirlemek amacıyla hazırlanan ve 26/12/2003 tarih ve 25328 sayılı resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren patlayıcı ortamların tehlikelerinden çalışanların korunması hakkında yönetmelik kapsamında ( 10.Madde ) işverenler tarafından patlamadan korunma dokümanı hazırlanması gerekmektedir.

Bu yönetmelikte bölgeler dokümanı hazırlayan kişinin bilgi ve tecrübesine göre farklılık gösterebilmektedir.Bunun için Avrupa ve Dünya da kullanılan ve sayısal veriler vererek doğru ve kesin bölge / bölgeler belirlenmesi için bu çalışmada atex 137 direktifi ve TS 3491 EN 60079-10 Aralık 2005,TS EN 60079-10-1 2009 Aralık 2011,TS EN 60079-10-2 2009 Aralık 2011 standartlarından yararlanılmalıdır.
DİĞER HİZMETLERİMİZ
Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanlığı
Ortak Sağlık Güvenlik Birimi
Eğitim Hizmetleri
Mühendislik Hizmetleri
İş Sağlığı ve Güvenliği Konuları
Laboratuvar ortam Ölçüm Hizmetleri
Patlamadan Korunma Dokümanı
İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku
Risk Analizi
İş Güvenliği Uzmanı
İşyeri Hekimi
ÇÖZÜMLERİMİZ
İlk Yardımcı ( Sertifikalı ) Eğitimleri