MEVZUAT

Mevzuat

Dayandığı Kanun No/Madde Yönetmelik/Tebliğ Adı DOCX Mevzuat
Bilgi
Sistemi
Linki
Resmi
Gazete
Tarihi
Resmi
Gazete
Sayısı
6331/30 Tozla Mücadele Yönetmeliği İndir MBS Linki 05.11.2013 28812
4857/71 Çocuk ve Genç İşçilerin Çalıştırılma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik İndir MBS Linki  06.04.2004
Değ:21.02.2013
Değ.25.10.2013
 25425
Değ:28566
Değ.28802
6331/3,303146/2,12 İş Güvenliği Uzmanlarının Görev, Yetki, Sorumluluk ve Eğitimleri Hakkında Yönetmelik İndir MBS Linki 29.12.2012
Değ.31.01.2013
Değ.11.10.2013
28512
Değ.28545
Değ.28792
6356/42,61 Toplu İş Sözleşmesi Yetki Tespiti İle Grev Oylaması Hakkında Yönetmelik İndir MBS Linki 11.10.2013 28792
6331/30 Yapı İşlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliği İndir MBS Linki 05.10.2013 28786
6331/30 Maden İşyerlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliği İndir MBS Linki 19.09.2013 28770
6331/30 Sağlık ve Güvenlik İşaretleri Yönetmeliği İndir MBS Linki 11.09.2013 28762
6331/30 İş Sağlığı ve Güvenliği ile İlgili Çalışan Temsilcisinin Nitelikleri ve Seçilme Usul ve Esaslarına İlişkin Tebliğ İndir MBS Linki 29.08.2013 28750
6331/30 Geçici veya Belirli Süreli İşlerde İş Sağlığı ve Güvenliği Hakkında Yönetmelik İndir MBS Linki 23.08.2013 28744
6331/30 Çalışanların Titreşimle İlgili Risklerden Korunmalarına Dair Yönetmelik İndir MBS Linki 22.08.2013 28743
6331/10, 30, 31 İş Hijyeni Ölçüm, Test ve Analizi Yapan Laboratuvarlar Hakkında Yönetmelik İndir MBS Linki 20.08.2013 28741
6331/30 Balıkçı Gemilerinde Yapılan Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik İndir MBS Linki 20.08.2013 28741
6331/30 Gebe veya Emziren Kadınların Çalıştırılma Şartlarıyla Emzirme Odaları ve Çocuk Bakım Yurtlarına Dair Yönetmelik İndir MBS Linki 16.08.2013 28737
4857/91,
6331/24-3
Askerî İşyerleri ile Yurt Güvenliği İçin Gerekli Maddeler Üretilen İşyerlerinin Denetimi, Teftişi ve Bu İşyerlerinde İşin Durdurulması Hakkında Yönetmelik İndir MBS Linki 16.08.2013 28737
3146/12,34, KKD Yön. Kişisel Koruyucu Donanımlar Teknik Komitesinin Oluşumu ve Görevlerine Dair Tebliğ İndir MBS Linki 15.08.2013 28736
6331/30 Kimyasal Maddelerle Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik İndir MBS Linki 12.08.2013 28733
6331/30 Kanserojen veya Mutajen Maddelerle Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik İndir MBS Linki 06.08.2013 28730
6331/30 Çalışanların Gürültü ile İlgili Risklerden Korunmalarına Dair Yönetmelik İndir MBS Linki 28.07.2013 28721
4857/69 Kadın Çalışanların Gece Postalarında Çalıştırılma Koşulları Hakkında Yönetmelik İndir MBS Linki 24.07.2013 28717
6331/30 Elle Taşıma İşleri Yönetmeliği İndir MBS Linki 24.07.2013 28717
6331/30
3146/2,12
İşyeri Hekimi ve Diğer Sağlık Personelinin Görev, Yetki, Sorumluluk ve Eğitimleri Hakkında Yönetmelik İndir MBS Linki 20.07.2013 28713
6331/30 İşyeri Bina ve Eklentilerinde Alınacak Sağlık ve Güvenlik Önlemlerine İlişkin Yönetmelik İndir MBS Linki 17.07.2013 28710
6331/30 Sağlık Kuralları Bakımından Günde Azami Yedi Buçuk Saat  veya Daha Az Çalışılması Gereken İşler Hakkında Yönetmelik İndir MBS Linki 16.07.2013 28709
6331/17, 30 Tehlikeli ve Çok Tehlikeli Sınıfta Yer Alan İşlerde Çalıştırılacakların Mesleki Eğitimlerine Dair Yönetmelik İndir MBS Linki 13.07.2013
Düz.25.07.2013
28706
28718 Mük
1593/127 Hijyen Eğitimi Yönetmeliği İndir MBS Linki 05.07.2013 28698
6331/30 Kişisel Koruyucu Donanımların İşyerlerinde Kullanılması Hakkında Yönetmelik İndir MBS Linki 02.07.2013 28695
6331/30 Asbest Sökümü İle İlgili Eğitim Programlarına İlişkin Tebliğ İndir MBS Linki 29.06.2013 28692
6331/11, 12, 30 İşyerlerinde Acil Durumlar Hakkında Yönetmelik İndir MBS Linki 18.06.2013 28681
6331/30 Biyolojik Etkenlere Maruziyet Risklerinin Önlenmesi Hakkında Yönetmelik İndir MBS Linki 15.06.2013 28678
6331/8 Çok Tehlikeli İşlerde Görevlendirilebilecek (C) Sınıfı İş Güvenliği Uzmanları Hakkında Tebliğ İndir MBS Linki 14.06.2013 28677
6331/16,17,
18,30
Çalışanların İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimlerinin Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik İndir MBS Linki 15.05.2013 28648
6331/30 Çalışanların Patlayıcı Ortamların Tehlikelerinden Korunması Hakkında Yönetmelik İndir MBS Linki 30.04.2013 28633
6331/30,31
3146/2,12
İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği İndir MBS Linki 25.04.2013 28628
6331/30
3146/12
Ekranlı Araçlarla Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik İndir MBS Linki 16.04.2013 28620
6331/25,30 İşyerlerinde İşin Durdurulmasına Dair Yönetmelik İndir MBS Linki 30.03.2013 28603
6331/9 İş Sağlığı ve Güvenliğine İlişkin İşyeri Tehlike Sınıfları TebliğiEk-Tehlike Sınıfları Listesi(xls) (29.03.2013 tarih ve 28602 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan şekli) İndir
(pdf)
MBS LinkiMBS Linki 26.12.2012
Değ:29.03.2013
28509
Değ:28602
6331/21 Ulusal İş Sağlığı ve Güvenliği Konseyi Yönetmeliği İndir MBS Linki 05.02.2013 28550
6331/30
3146/12
Asbestle Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik İndir MBS Linki 25.01.2013 28539
6331/22,30 İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulları Hakkında Yönetmelik İndir MBS Linki 18.01.2013 28532
6331/6,8,30
3146/2,12
İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri Yönetmeliği İndir MBS Linki 29.12.2012
Değ.31.01.2013
28512
Değ.28545
6331/10,30 İş Sağlığı ve Güvenliği Risk Değerlendirmesi Yönetmeliği İndir MBS Linki 29.12.2012 28512

 

Dayandığı Kanun No/Madde Yönetmelik/Tebliğ Adı DOCX Mevzuat
Bilgi
Sistemi
Linki
Resmi
Gazete
Tarihi
Resmi
Gazete
Sayısı
6269 6269 Sayılı Kanunun 6 Ncı Maddesinin Uygulanması İle İlgili Yönetmelik İndir MBS Linki 19.09.1964 11811
3143, 1705, 132 Akaryakıt İstasyonları-Emniyet Gerekleri ile İlgili Tebliğ (TS 12820)(Tebliğ No: MSG-MS-2012/17)
(Tebliğ içeriği TSE’de para karşılığı verilmektedir!!!)
İndir MBS Linki 20.05.2007 26527
4857/3 Alt İşverenlik Yönetmeliği  İndir MBS Linki 27.09.2008 27010
4703 Asansör Yönetmeliği İndir MBS Linki 31.01.2007 26420
4857/39 Asgari Ücret Yönetmeliği İndir MBS Linki 01.08.2004
Değ.07.07.2012
25540
Değ.25540
4703 Basınçlı Ekipmanlar Yönetmeliği İndir MBS Linki 22.01.2007 26411
4703 Basit Basınçlı Kaplar Yönetmeliği İndir MBS Linki 30.12.2006 26392
7126/Ek-9 Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik (pdf) İndir(pdf) MBS Linki 19.12.2007 26735
2872, 4856, 4847, 3146, …… Büyük Endüstriyel Kazaların Kontrolü Hakkında Yönetmelik İndir MBS Linki 18.08.2010
Değ.31.07.2012
27676
Değ.28370
5510/107 Çalışma Gücü ve Meslekte Kazanma Gücü Kaybı Oranı Tespit İşlemleri Yönetmeliği İndir MBS Linki 11.10.2008
Değ.22.01.2011
27021
Değ.27823
4857/114 Çalışma Hayatına İlişkin Üçlü Danışma Kurulunun Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik İndir MBS Linki 04.04.2004
Değ.15.05.2004
25423
Değ.25463
3146/5,15 Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İş Teftiş Kurulu Yönetmeliği İndir MBS Linki 31.10.2012 28453
4857/71 Çocuk ve Genç İşçilerin Çalıştırılma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik İndir MBS Linki 06.04.2004
Değ:21.02.2013
25425
Değ:28566
5176/3,7 Denetim Görevlilerinin Uyacakları Meslekî Etik Davranış İlkeleri Hakkında Yönetmelik İndir MBS Linki 14.09.2010 27699
7269/3 Deprem Bölgelerinde Yapılacak Binalar Hakkında Yönetmelik İndir MBS Linki 06.03.2007 26454
3194/44,
3542/3
Elektrik İç Tesisleri Yönetmeliği İndir MBS Linki 04.11.1984 18565
3194/44 Elektrik İle İlgili Fen Adamlarının Yetki Görev ve Sorumlulukları Hakkında Yönetmelik İndir MBS Linki 11.11.1989 20339
3154/28 Elektrik Kuvvetli Akım Tesisleri Yönetmeliği İndir MBS Linki 30.11.2000 24246
3154/28 Elektrik Tesislerinde Topraklamalar Yönetmeliği İndir MBS Linki 21.08.2001 24500
7201/7-a Elektronik Tebligat Yönetmeliği İndir MBS Linki 19.01.2013 28533
2872/8,11,12 Hafriyat Toprağı, İnşaat ve Yıkıntı Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği İndir MBS Linki 18.03.2004 25406
4857/76 Haftalık İş Günlerine Bölünemeyen Çalışma Süreleri Yönetmeliği İndir MBS Linki 06.04.2004 25425
4857/70 Hazırlama, Tamamlama ve Temizleme İşleri Yönetmeliği İndir MBS Linki 28.04.2004 25446
3359/9
181/9,43
1593/179
İlkyardım Yönetmeliği İndir MBS Linki 22.05.2002 24762
4857/63 İş Kanununa İlişkin Çalışma Süreleri Yönetmeliği İndir MBS Linki 06.04.2004 25425
4857/41 İş Kanununa İlişkin Fazla Çalışma ve Fazla Sürelerle Çalışma Yönetmeliği İndir MBS Linki 06.04.2004 25425
4857/38 İşçi Ücretlerinden Ceza Olarak Kesilen Paraları Kullanmaya Yetkili Kurulun Teşekkülü ve Çalışma Esasları Hakkında Yönetmelik İndir MBS Linki 05.03.2004 25393
6356/4 İşkolları Yönetmeliği (NACE Kodları) İndir MBS Linki 19.12.2012
Değ.26.07.2013
28502
D.28719
     NACE Rev.2 Altılı (2013)
(Kaynak: www.tuik.gov.tr)
İndir
(xls)
5510/11,12,
80,86,88,90
İşveren Uygulama Tebliği İndir MBS Linki 01.09.2012 28398
1593,2559, 3572,4562, 5216,5302, 5393 İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelik (pdf) İndir(pdf) MBS Linki 10.08.2005 25902
6176/3,7 Kamu Görevlileri Etik Davranış İlkeleri ile BaşvuruUsul ve Esasları Hakkında Yönetmelik İndir MBS Linki 13.04.2005 25785
4447/Ek-2 Kısa Çalışma ve Kısa Çalışma Ödeneği Hakkında Yönetmelik İndir MBS Linki 30.04.2011 27920
5510/107 Kısa Vadeli Sigorta Kolları Uygulama Tebliği İndir MBS Linki 28.09.2008 27011
4703 Kişisel Koruyucu Donanım Yönetmeliği İndir MBS Linki 29.11.2006 26361
Kişisel Koruyucu Donanımların Kategorizasyon Rehberine Dair Tebliğ İndir MBS Linki 11.03.2012 28230
Kişisel Koruyucu Donanımlarla İlgili Uyumlaştırılmış Ulusal Standartlara Dair Tebliğ İndir MBS Linki 06.04.2007 26485
4857/110 Konut Kapıcıları Yönetmeliği İndir MBS Linki 03.03.2004 25391
4703 Makina Emniyeti Yönetmeliği İndir MBS Linki 30.12.2006 26392(4.Mük)
3628 Mal Bildiriminde Bulunulması Hakkında Yönetmelik (pdf) İndir(pdf) MBS Linki 15.11.1990 20696
1739, 3797,
3308, 2547
Mesleki ve Teknik Eğitim Yönetmeliği İndir MBS Linki 03.07.2002
Değ.04.10.2012
24804
Değ.28431
5544 Mesleki Yeterlilik Sınav ve Belgelendirme Yönetmeliği İndir MBS Linki 31.12.2008 27096
4703 Muhtemel Patlayıcı Ortamlarda Kullanılan Teçhizat ve Koruyucu Sistemler İle İlgili Yönetmelik İndir MBS Linki 30.12.2006 26392(4.Mük)
5188 Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunun Uygulanmasına İlişkin Yönetmelik İndir MBS Linki 07.10.2004 25606
4857/76 Postalar Halinde İşçi Çalıştırılarak Yürütülen İşlerde Çalışmalara İlişkin Özel Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik İndir MBS Linki 07.04.2004 25426
234 Resmi Mühür Yönetmeliği (pdf) İndir MBS Linki 12.09.1984 18513
3056/2,33 Resmî Yazışmalarda Uygulanacak Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik (pdf) İndir MBS Linki 02.12.2004 25658
4857/111 Sanayi, Ticaret, Tarım ve Orman İşlerinden Sayılan İşlere İlişkin Yönetmelik İndir MBS Linki 03.09.2008 26986
5510/Ek-1 Sosyal Güvenlik Kurumuna Yapılan Sigortalı ve İşyeri Bildirimlerinin Bazı Kurumlara Yapılması Gereken Bildirimler Yerine Geçmesine Dair Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik İndir MBS Linki 21.07.2009
Düz.23.07.2009
27295
Düz.27297
5510/107 Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliği İndir MBS Linki 12.05.2010 27579
4904/3 Tarımda İş Aracılığı Yönetmeliği İndir MBS Linki 27.05.2010 27593
4703/4 Taşınabilir Basınçlı Ekipmanlar Yönetmeliği İndir MBS Linki 31.12.2012 28514 (4.Mük.)
7201/60 Tebligat Kanununun Uygulanmasına Dair Yönetmelik İndir MBS Linki 25.01.2012 28184
2872, 4856, 1593, 6968… Tehlikeli Maddeler ve Müstahzarlara İlişkin Güvenlik Bilgi Formlarının Hazırlanması ve Dağıtılması Hakkında Yönetmelik İndir MBS Linki 26.12.2008 27092 Mük.
2872, 4856, 1593, 3146… Tehlikeli Maddelerin ve Müstahzarların Sınıflandırılması, Ambalajlanması ve Etiketlenmesi Hakkında Yönetmelik İndir MBS Linki 26.12.2008 27092 Mük.
4857/32,
818/323,
854/29….
Ücret, Prim, İkramiye ve Bu Nitelikteki Her Türlü İstihkakın Bankalar Aracılığıyla Ödenmesine Dair Yönetmelik İndir MBS Linki 18.11.2008 27058
4817/22 Yabancıların Çalışma İzinleri Hakkında Kanunun Uygulama Yönetmeliği İndir MBS Linki 29.08.2003 25214
KHK-18/2-n Yapı İşleri İnşaat, Makine ve Elektrik Tesisatı Genel Teknik Şartnamelerine Dair Tebliğ İndir MBS Linki 30.06.2007 26568 Mük.
3194/44
13.12.1983
/180 BKK
Yapı Müteahhitlerinin Kayıtları İle Şantiye Şefleri Ve Yetki Belgeli Ustalar Hakkında Yönetmelik  İndir MBS Linki  16.12.2010 27787
4857/60 Yıllık Ücretli İzin Yönetmeliği İndir MBS Linki 03.03.2004 25391
4857/30,39
4904/3
4447/48
Yurtiçinde İşe Yerleştirme Hizmetleri Hakkında Yönetmelik İndir MBS Linki 25.04.2009 27210
4857/51 Yüzdelerden Toplanan Paraların İşçilere Dağıtılması Hakkında Yönetmelik İndir MBS Linki 28.02.2004 25387
YÜRÜRLÜKTEN KALKAN YÖNETMELİK VE TEBLİĞLER
4857/85 Ağır ve Tehlikeli İşler Yönetmeliği
08.02.2013 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan yönetmelikle 30.12.2012 tarihinden geçerli olmak üzere yürürlükten kaldırılmıştır.
16.06.2004
YK:08.02.2013
25494
YK:28553
4857/85 Ağır ve Tehlikeli İşlerde Çalıştırılacak İşçilerin Mesleki Eğitimlerine Dair Tebliğ
03.09.2013 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan teblğle yürürlükten kaldırılmıştır
31.05.2009
Değ.09.03.2010
27244
Değ.27516
4857/78 Asbestle Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik
25.01.2013 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan aynı adlı yönetmelikle yürürlükten kaldırılmıştır.
26.12.2003
YK:25.01.2013
25328
YK:28539
4857/91 Askeri İşyerleriyle Yurt Güvenliği İçin Gerekli Maddeler Üretilen İşyerlerinin Denetim ve Teftişi Hakkında Yönetmelik
16.08.2013 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan aynı adlı yönetmelikle yürürlükten kaldırılmıştır.
01.08.2004 25540
4857/78 Balıkçı Gemilerinde Yapılan Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik
20.08.2013 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan aynı adlı yönetmelikle yürürlükten kaldırılmıştır.
27.11.2004 25653
4857/78 Biyolojik Etkenlere Maruziyet Risklerinin Önlenmesi Hakkında Yönetmelik
15.06.2013 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan aynı adlı yönetmelikle yürürlükten kaldırılmıştır.
10.06.2004 25488
4857/77 Çalışanların İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimlerinin Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik
15.05.2013 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan aynı adlı yönetmelikle yürürlükten kaldırılmıştır.
07.04.2004 25426
3146/15,34 Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İş Teftiş Kurulu Yönetmeliği
31.10.2012 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan aynı adlı yönetmelikle yürürlükten kaldırılmıştır.
16.11.1991
Değ.31.07.2009
21053
Değ.27305
4857/78 Ekranlı Araçlarla Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik
16.04.2013 tarih ve 28620 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan aynı adlı yönetmelikle yürürlükten kaldırılmıştır.
23.12.2003 25325
4857/78 Elle Taşıma İşleri Yönetmeliği
24.05.2013 tarih ve 28717 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan aynı adlı yönetmelikle yürürlükten kaldırılmıştır.
11.02.2004 25370
4857/88 Gebe veya Emziren Kadınların Çalıştırılma Şartlarıyla Emzirme Odaları ve Çocuk Bakım Yurtlarına Dair Yönetmelik
16.08.2013 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan aynı adlı yönetmelikle yürürlükten kaldırılmıştır.
14.07.2004 25522
4857/78 Geçici veya Belirli Süreli İşlerde İş Sağlığı ve Güvenliği Hakkında Yönetmelik
23.08.2013 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan aynı adlı yönetmelikle yürürlükten kaldırılmıştır.
15.05.2004 25463
560 KHK/ 4,9,10,11 Gıda Üretim ve Satış Yerleri Hakkında Yönetmelik
28.05.2013 tarih ve 28660 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan yönetmelikle yürürlükten kaldırılmıştır.
10.07.1996 22692
4857/78 Gürültü Yönetmeliği
28.07.2013 tarih ve 28721 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Çalışanların Gürültü İle İlgili Risklerden Korunmalarına Dair Yönetmelik ile yürürlükten kaldırılmıştır.
23.12.2003 25325
4857/78 Güvenlik ve Sağlık İşaretleri Yönetmeliği
11.09.2013 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan Sağlık ve Güvenlik İşaretleri Yönetmeliği adlı yönetmelikle yürürlükten kaldırılmıştır.
23.12.2003 25325
4857/78 İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği
25.04.2013 tarih ve 28628 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan aynı adlı yönetmelikle yürürlükten kaldırılmıştır.
11.02.2004 25370
4857/82 İş Güvenliği ile Görevli Mühendis veya Teknik Elemanların Görev, Yetki ve Sorumlulukları ile Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik15.08.2009/27320 tarih/sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan İşyeri Sağlık ve Güvenlik Birimleri ile Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimleri Hakkında Yönetmeliğin 58 inci maddesi ile yürürlükten kaldırılmıştır. 20.01.2004
Değ:26.01.2006
İptal: 26.05.2008
25352
Değ:26061
İptal:26887
6331/30
3146/2,12
İş Güvenliği Uzmanlarının Görev, Yetki, Sorumluluk ve Eğitimleri Hakkında Yönetmelik
(11.10.2013 tarih ve 28792 sayılı Resmi Gazetede Yayımlanan değişikliklerden önceki hali)
29.12.2012
Değ.31.01.2013
28512
Değ.28545
4857/2,81
3146/2,12
İş Güvenliği Uzmanlarının Görev, Yetki, Sorumluluk ve Eğitimleri Hakkında Yönetmelik
29.12.2012 tarih ve 28512 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan aynı adlı yönetmelikle yürürlükten kaldırılmıştır.
27.11.2010 27768
4857/2,81
3146/2,12
İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri Yönetmeliği 
29.12.2012 tarih ve 28512 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan aynı adlı yönetmelikle yürürlükten kaldırılmıştır.
27.11.2010 27768
4857/80-3 İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulları Hakkında Yönetmelik
18.01.2013 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan aynı adlı yönetmelikle yürürlükten kaldırılmıştır
07.04.2004 25426
4857/78 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliği 
T.C. Danıştay Onuncu Dairesi 24.05.2004 tarih ve 2004/1942 Esas Nolu karar ile yönetmeliğin yürütmesi durdurulmuştur.
09.12.2003 25311
4857 İş Sağlığı ve Güvenliğine İlişkin Risk Grupları Listesi
25.11.2009 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan tebliğ ile yürürlükten kaldırılmıştır
13.04.2004 25432
4857 İş Sağlığı ve Güvenliğine İlişkin Tehlike Sınıfları Tebliği
26.12.2012 tarih ve 28509 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan aynı adlı tebliğle yürürlükten kaldırılmıştır
25.11.2009 27417
4857/78 İşletme Belgesi Hakkında Yönetmelik
10.02.2013 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan yönetmelikle yürürlükten kaldırılmıştır.
04.12.2009
YK:10.02.2013
27422
YK:28555
4857/78 İşyeri Bina ve Eklentilerinde Alınacak Sağlık ve Güvenlik Önlemlerine İlişkin Yönetmelik
17.07.2013 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan aynı adlı yönetmelikle yürürlükten kaldırılmıştır.
10.02.2004 25369
4857/2,81
3146/2,12
1219/12
İşyeri Hekimlerinin Görev, Yetki, Sorumluluk Ve Eğitimleri Hakkında Yönetmelik
20.07.2013 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan yönetmelikle yürürlükten kaldırılmıştır.
27.11.2010 27768
4857/78 İşyeri Kurma İzni ve İşletme Belgesi Alınması Hakkında Yönetmelik
04.12.2009 tarih ve 27422 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan İşletme Belgesi Hakkında Yönetmelik ile yürürlükten kaldırılmıştır.
17.12.2004 25673
4857/81 İşyeri Sağlık Birimleri ve İşyeri Hekimlerinin Görevleri ile Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik
15.08.2009 tarih ve 27320 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan yönetmelikle yürürlükten kaldırılmıştır.
16.12.2003 25318
4857/81
3146/2,12
İşyeri Sağlık ve Güvenlik Birimleri İle Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimleri Hakkında Yönetmelik
27.11.2010 tarih ve 27768 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan İşyeri Sağlık ve Güvenlik Hizmetleri Yönetmeliği Madde 22 ile yürürlükten kaldırılmıştır.
15.08.2009 27320
4857 İşyeri Sağlık ve Güvenlik Birimleri İle Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimleri Hakkında Yönetmeliğinin Uygulanmasına Dair Tebliğ
İlgili yönetmelik yürürlükten kaldırılmıştır.
09.12.2009 27427
4857/79 İşyerlerinde İşin Durdurulmasına veya Kapatılmasına Dair Yönetmelik
30.03.2013 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan İşyerlerinde İşin Durdurulmasına Dair Yönetmelik ile yürürlükten kaldırılmıştır
05.03.2004
Değ.28.10.2010
25393
Değ.27743
4857/73 Kadın İşçilerin Gece Postalarında Çalıştırılma Koşulları Hakkında Yönetmelik
24.05.2013 tarih ve 28717 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Kadın Çalışanların Gece Postalarında Çalıştırılma Koşulları Hakkında Yönetmelik adlı yönetmelikle yürürlükten kaldırılmıştır.
09.08.2004 25548
4857/78 Kanserojen ve Mutajen Maddelerle Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik
06.08.2013 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan aynı adlı yönetmelikle yürürlükten kaldırılmıştır.
26.12.2003 25328
4857/78 Kimyasal Maddelerle Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik
12.08.2013 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan aynı adlı yönetmelikle yürürlükten kaldırılmıştır.
26.12.2003 25328
4857/78 Kişisel Koruyucu Donanımların İşyerlerinde Kullanılması Hakkında Yönetmelik
02.07.2013 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan aynı adlı yönetmelikle yürürlükten kaldırılmıştır.
11.02.2004 25370
4447/Ek-2 Kısa Çalışma ve Kısa Çalışma Ödeneği Hakkında Yönetmelik
30.04.2011 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan aynı adlı yönetmelikle yürürlükten kaldırılmıştır.
13.01.2009 27109
1475/74 Maden ve Taşocakları İşletmelerinde ve Tünel Yapımında Tozla Mücadeleyle İlgili Yönetmelik
Yönetmeliğin dayanağı olan Tüzüğün 30.12.2012 tarihi itibarıyla dayanağı kalmadığından bu yönetmeliğin de dayanağı kalmamıştır.
14.09.1990
Değ.26.02.2000
20635
Değ.23976
4857/78 Patlayıcı Ortamların Tehlikelerinden Çalışanların Korunması Hakkında Yönetmelik
30.04.2013 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan Çalışanların Patlayıcı Ortamların Tehlikelerinden Korunması Hakkında Yönetmelik Madde 12 ile yürürlükten kaldırılmıştır.
26.12.2003 25328
4857/63 Sağlık Kuralları Bakımından Günde Ancak Yedibuçuk Saat veya Daha Az Çalışılması Gereken İşler Hakkında Yönetmelik
16.07.2013 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan aynı adlı yönetmelikle yürürlükten kaldırılmıştır.
15.04.2004 25434
4857/78 Sondajla Maden Çıkarılan İşletmelerde Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği
19.09.2013 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan Maden İşyerlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliğiadlı yönetmelikle yürürlükten kaldırılmıştır
22.02.2004 25381
2872/13
443/2
Tehlikeli Kimyasallar Yönetmeliği(Zararlı Kimyasal Madde ve Ürünlerinin Kontrolü Yönetmeliği)
26.12.2008 tarihli ve 27092 (Mükerrer) sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Tehlikeli Maddelerin Ve Müstahzarların Sınıflandırılması, Ambalajlanması ve Etiketlenmesi Hakkında Yönetmek ile yürürlükten kaldırılmıştır.
11.07.1993
Değ:20.04.2001
Değ:06.11.2001
21634
Değ:24379
Değ:24575
4857/78 Titreşim Yönetmeliği
22.08.2013 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan Çalışanların Titreşimle İlgili Risklerden Korunmalarına Dair Yönetmelikadlı yönetmelikle yürürlükten kaldırılmıştır
23.12.2003 25325
4857/78 Yapı İşlerinde Sağlık ve Güvenlik Yönetmeliği
05.10.2013 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan Yapı İşlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliği adlı yönetmelikle yürürlükten kaldırılmıştır
23.12.2003 25325
4857/78 Yeraltı ve Yerüstü Maden İşletmelerinde Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği
19.09.2013 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan Maden İşyerlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliğiadlı yönetmelikle yürürlükten kaldırılmıştır
21.02.2004 25380

 

Gizlilik Politikası

İletişim formları

Sitemizdeki iletişim formları aracılığıyla gönderilen bilgiler, Gmail tarafından barındırılan şirket e-postamıza gönderilir. Google, AB “Gizlilik Kalkanı” politikasına bağlı kalmaktadır ve bununla ilgili daha fazla bilgiyi burada bulabilirsiniz.

Bu başvuruları müşteri hizmetleri amacıyla saklarken, pazarlama amaçlı kullanılmazlar veya üçüncü şahıslarla paylaşılmazlar.

Bu sitede bir hesabınız varsa veya yorum bıraktıysanız, bize sağladığınız veriler de dahil olmak üzere hakkınızda tuttuğumuz kişisel verilerinizin dışa aktarılmış bir dosyasını alma talebinde bulunabilirsiniz. Ayrıca, hakkınızda sahip olduğumuz tüm kişisel bilgileri silmemizi de isteyebilirsiniz. Bu, idari, yasal veya güvenlik amaçları için saklamak zorunda olduğumuz hiçbir veriyi içermez.

Bize nasıl ulaşabilirsiniz?

Gizlilik uygulamalarımızla veya kişisel bilgilerinizi nasıl yönettiğimizle ilgili herhangi bir sorunuz varsa, lütfen profil sayfamız üzerinden e-posta yoluyla iletişime geçin.